Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de bezoeker en/of gebruiker van de website www.eduparc.nl.

Beleid inzake cookies

Deze principes leggen uit hoe EduParc deze website exploiteert en welke bepalingen van toepassing zijn voor de gegevensbescherming.

Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestandje dat door onze website wordt verstuurd naar uw computer, tablet, Smartphone of een gelijkaardig toestel, telkens wanneer u voornoemd toestel gebruikt om onze website te bezoeken. Door de cookies wordt het toestel van de gebruiker herkend bij elk nieuw bezoek aan onze website. De cookie zelf bevat of verzamelt geen persoonlijke gegevens. De cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan.

U kunt wijzigingen aanbrengen in de parameters van uw browser om alle cookies te blokkeren of om een melding te ontvangen dat een cookie werd verstuurd. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies of diensten van de website niet beschikbaar zijn of niet correct kunnen worden uitgevoerd zonder cookies.

Bewaartermijn van de cookies: de cookies kunnen op twee manieren worden opgeslagen : ofwel op uw harde schijf (permanente cookies) of in het direct toegankelijk geheugen van uw computer (sessie-cookies).

Sessie-cookies: deze tijdelijke cookies worden gegenereerd door onze website op het moment dat u de website opent en bevatten een toevallig gegenereerd identificatienummer, dat aan uw computer wordt toegekend. Zodra u uw internet browser sluit, worden deze cookies ongeldig en worden ze verwijderd.
Permanente cookies: binnen de grenzen van wat is toegestaan, gebruiken wij permanente cookies, die niet automatisch ongeldig worden bij het afsluiten van de browser. Deze cookies worden opgeslagen op uw toestel en blijven op uw toestel staan afhankelijk van hun geldigheid of totdat ze worden verwijderd. Bij elk bezoek aan onze website herkent deze laatste de cookies die op uw toestel werden opgeslagen.

 

Wie plaatst de cookies op uw toestel? De cookies die TutorParc als webmaster op uw toestel opslaat, worden « eigenaar-cookies » genoemd. Bepaalde cookies kunnen door andere leveranciers op uw toestel worden geplaatst; dat zijn « derden-cookies ». Eigenaar-cookies zijn cookies die verbonden zijn met de naam van de gastheer of host. De derden-cookies zijn cookies van andere domeinen.

 

Cookies op deze website. De site www.tutorparc.nl gebruikt cookies die bestemd zijn voor verschillende doeleinden met betrekking tot de webfunctionaliteit en webanalyse.

Gebruikte technologieën

•    Identificaties van gebruikerssessies
•    Beheer van inhoud en navigatie
•    Derden-cookies
•    Flash cookies
•    Analysemethodes

Identificaties van gebruikerssessies: Onze website genereert cookies die een sessie identificeren en die dienen om te worden gebruikt bij sommige van onze interactieve elementen op onze website. Een dergelijke cookie bevat een nummer dat willekeurig wordt gegenereerd, dat aan u wordt toegekend en dat u onderscheidt van andere bezoekers aan onze website. De sessie-cookies worden eveneens gebruikt om de functionaliteiten van onze website te verbeteren/personaliseren.

Beheer van inhoud en navigatie: De beheerstool voor inhoud maakt eigenaar-cookies aan.
Het gaat over sessie-cookies die we gebruiken bij de registratie van linguïstieke parametrisatie van de website en van andere functionaliteiten.
Derden-cookies: Deze worden aangemaakt door externe dienstverleners (en niet door EduParc). Deze cookies behoren toe aan dienstverleners van domeinnamen van derden en kunnen, door dit feit, slechts worden weergegeven en beheerd door de respectievelijke derden-dienstverlener. Onder deze dienstverleners vallen bijvoorbeeld Twitter (https://twitter.com/privacy), AddThis (http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy), Google Maps en YouTube (http://www.google.com/policies/privacy/), wier beleid inzake cookies kan worden geraadpleegd op de overeenkomstige websites.

 

Flash cookies (Flash Local Shared Objects) : Deze « Flash Local Shared Objects » (hierna FLSO genoemd) zijn gegevenselementen die worden opgeslagen op uw toestel door websites die gebruik maken van Adobe Flash. Zo bijvoorbeeld gebruikt EduParc de Flash Player van YouTube om video-inhoud beschikbaar te stellen. De geïntegreerde YouTube-Player creëert en actualiseert een Flash cookie (FLSO).

Wij hebben geen enkele directe controle over het gebruik van gegevens die door YouTube werden opgeslagen in dit object.

 

Meer informatie vindt u in de richtlijnen inzake gegevensbescherming van YouTube. De applicatie valt onder rechtstreeks beheer van de dienstverlener. Hier bevindt zich de toegang tot de opslagparameters betreffende de Adobe Flash Player.

 

Analysemethodes

Google Analytics: Deze website maakt gebruik van de Google Analytics, een analytische webservice van Google Inc. (« Google »). Google Analytics gebruikt tekstbestanden, de zgn. cookies, die op uw toestel worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de webpagina.

De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van onze website wordt normaal gezien overgebracht op een Google-server in de Verenigde Staten en wordt ter plaatse bewaard. In geval van anonimisering van het IP-adres op deze website, zal uw IP-adres worden overgezet naar de Google-server in de Verenigde Staten en, indien u zich bevindt in één van de Lidstaten van de Europese Unie of in één van de andere Verdragsluitende Staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, dan zal uw IP-adres eerst worden afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zal uw IP-adres integraal worden overgebracht op een Google-server in de Verenigde Staten en zal deze vervolgens ter plaatse worden afgekort. Conform de overeenkomst met de webmaster van deze website, zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van deze website te evalueren, om activiteitenverslagen van de website op te stellen en om aan de webmaster andere diensten te verlenen met betrekking tot het website- en internetgebruik.
Het IP-adres van de gebruiker, dat werd overgedragen in functie van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies uitschakelen door de juiste parameters in te stellen voor uw browser; maar een dergelijke uitschakeling zou het gebruik van bepaalde functionaliteiten van deze website kunnen blokkeren. U kunt voorkomen dat gegevens door Google Analytics worden geregistreerd door te klikken op volgende link. Een opt-out cookie (t.t.z. voor het afmelden voor cookies) wordt geïnstalleerd om in de toekomst de registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website te vermijden : Google Analytics uitschakelen.

 

Voor meer algemene inlichtingen betreffende Google Analytics en de gegevensbescherming brengt u best een bezoek aan de website http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. We vestigen uw aandacht op het feit dat de code « gat._anonymizeIp(); » werd toegevoegd aan de webpagina van Google Analytics, om een anonieme inzameling van IP-adressen te verzekeren (procedure die bekend staat als IP-afdekking).

Beheer van cookies op uw toestel: u kunt zelf beslissen of u instemt met de opslag van cookies op uw toestel. Indien u wilt vermijden dat nu en in de toekomst cookies worden gebruikt, kunt u daartoe op elk moment de instellingen van de parameters van uw browser aanpassen. Let wel, indien u de cookies blokkeert, kunt u welllicht niet langer gebruik maken van al onze webpagina’s.

Wijzigingen en vragen van klanten: EduParc controleert regelmatig de cookies die worden gebruikt op haar websites en zal u op de hoogte houden van wijzigingen op gelijk welke betrokken website. Indien u vragen heeft met betrekking tot de cookies en hun gebruik door EduParc, aarzel dan niet om ons te contacteren. Bezorgt u ons nog uw coördinaten, de naam van de betrokken website of diensten van TutorParc en een gedetailleerde beschrijving van uw vraag ? Wij danken u hiervoor.

 

Cookies ingedeeld in categorieën: EduParc maakt gebruik van verschillende soorten cookies die kunnen worden gecatalogeerd in de volgende categorieën : « Functioneel », « Statistisch » en « Publicitair ».

Functionele cookies: Deze cookies registreren uw parameters en zijn nodig opdat de diensten van EduParc en de in de website geïntegreerde diensten van derden goed kunnen functioneren. Door de cookies te blokkeren of te verwijderen zullen bepaalde onderdelen van de website of van de door derden verleende diensten niet langer beschikbaar zijn.

 

Statistische cookies: Deze cookies worden ingevoegd om een beter beeld te krijgen van het gedrag van de gebruiker en om zijn ervaringen met het gebruik van de inhoud van EduParc te verbeteren. Door het blokkeren of verwijderen van de cookies zullen uw gegevens niet langer in aanmerking kunnen worden genomen voor de verbetering van het gebruiksgemak.

 

Publicitaire cookies: Deze cookies worden ingevoegd met het oog op een verbeterde weergave van advertenties tijdens uw bezoek.