Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Door zich toegang te verschaffen tot de website www.eduparc.nl (en gelieerde websites), (de “website”) of op welke wijze dan ook toegang krijgt tot de (voorgestelde) diensten van Eduparc (de “Gebruiker”), gaat de Gebruiker onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Eduparc is gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Door acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt de…