De Gartner Hype cycle brengt in kaart welke fasen een nieuwe technologie doormaakt; van een grote belofte tot een geaccepteerde technologievorm in vijf fasen.

In het kader van de MOOCS is het interessant om eens te kijken naar waar wij ons nu bevinden. In Nederland zien wij een flink aantal private opleidingsorganisaties en universiteiten inzetten op MOOCs, sinds eind 2012. Amerika is dan al verder en daar zie je verscheidene spelers die een een grote volume aan MOOC’s aanbieden. In deze bakermat van de MOOC’s ontstaat eind 2012 de eerste kritiek en de MOOC zakt daar langzaam van de ‘peak of inflated expectations’ in de ‘through of disillusionment’. Langzaam worden de kritieken luider met als grote klappers het onderzoek van Stanford naar het (lage) gebruik van de MOOC’s via Coursera. En natuurlijk de uitspraak van Udacity oprichter Thrun over zijn MOOC’s (‘It’s a lousy product’), eind 2013.

Nederland lijkt een jaar achter de amerikanen aan te lopen. We zitten nog volop in de realisatie van MOOC’s van onze bodem door o.a. UVA, TU Delft en een aantal opleidingsorganisaties. We zijn er nog vol van, ook al tonen zich de eerste barsten in het plafond.

Komende 2 jaar zullen we versneld de fase doorgaan van disillusionment en klimmen naar de slope of enlightment. De versnelling komt doordat we het voordeel hebben dat we kunnen leren van de amerikanen. Wat wij kunnen leren zit met name in de didactische samenstelling en de kwaliteit van het MOOC-materiaal. Het aanbod is nu nog rijp en groen zonder gericht na te denken over doelgroep, onderlinge samenhang en optimaal leerrendement.

Als Learning professional wordt het nu de kunst om door de positieve en negatieve kritiek heen te kijken in plaats van mee te gaan in de algemene opinie. Handig zo’n Gartner Hype cycle. – Christiaan van Bueren

Christiaan van Bueren is oprichter van de startup EduParc. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in verschillende (directie)functies in o.a. de uitgeef- en opleidingswereld.