De ontwikkeling van Massive Open Online Courses (MOOC) krijgt veel kritiek, omdat het tot verschraling van het onderwijs zou leiden en slechtere resultaten onder studenten tot gevolg heeft. In een korte serie van blogs sta ik stil bij de belangrijkste kansen en kritiek op de MOOC’s – Christiaan van Bueren

MOOC is een feit (Deel I)

Het Amerikaans onderzoeksbureau Gartner geeft aan dat over 2 tot 5 jaar MOOC een regulier onderdeel zal zijn van 50% van ons onderwijs. Dat maakt de MOOC discussie belangrijk genoeg om inhoudelijk en kritisch te beschouwen.

De huidige MOOC’s zijn geen eindstation van een ontwikkeling maar een begin. Een begin van een nieuwe methodiek, die nog niet uitontwikkeld is. Dat maakt ook dat verschillende onderzoeken naar de effecten van MOOC geen eenduidig beeld geven over het leerrendement.

Door de mondiale distributiemogelijkheden van een MOOC verandert het speelveld van onderwijsinstituten. En dat maakt dat universiteiten meer moeten gaan concurreren met het beste onderwijs op de wereld. Bij de onderzoekskant van universiteiten is dat overigens al langer zo. MOOC’s zullen ook hier niet de ondergang worden van kleine universiteiten of het aanbod verschralen. Eerder zullen MOOC’s zorgen voor een herverdeling van functies tussen universiteiten. Waar de grote (elite) universiteiten de MOOC’s gaan aanbieden, zullen de kleinere universiteiten meer ‘centers of practise’ worden.

Het grote voordeel van deze mondialisering is dat Nederlandse universiteiten het relatief goed doen in de internationale ranking. Dat biedt kansen voor Nederland. – Christiaan van Bueren

Christiaan van Bueren is oprichter van de startup EduParc. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in verschillende (directie)functies in o.a. de uitgeef- en opleidingswereld.