Klassikaal onderwijs is al zo oud als de weg naar Rome. En ook daar zag en zie je grote kwaliteitsverschillen. Deze ontstaan vaak door de inhoudelijke en didactische kwaliteit van de docent. En dat ontstaat door de grootte van de klas, denk hierbij aan het verschil tussen interactieve werkgroepen of colleges.

Onderzoek uit de US (Elearning guild), de UK (LPI) en Nederland (Nidap) laat een enorme verschuiving zien van traditioneel klassikaal onderwijs naar webinars en live online learning events. En juist daar zie je nog grotere verschillen in kwaliteit. Men blijkt nog niet gewend aan deze nieuwe vormen van leren. Daarnaast is het niet eenvoudig te weten wanneer je nu welke vorm moet inzetten. Alhoewel de techniek redelijk nieuw is rond online leren, treden hierbij dezelfde kwaliteitsproblemen op als bij offline. Dit gebeurt door gebrek aan kennis over online les geven en te grote groepen waar echte interactie niet mogelijk is. Vandaar dat men internationaal dus onderscheid maakt tussen ‘webinars’ en ‘learning events’.

Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen webinars en learning events?
Bij webinars gaat het veelal over grote groepen deelnemers die online een college krijgen. De nadruk ligt hierbij op de content (contentpush) en niet op de interactie. Vergelijkbaar met het ouderwetse college. Bij Learning events gaat het om kleinere groepen die door een opgeleide docent een interactieve sessie krijgen, waarbij de lesstof een leidraad is en de vraag van cursisten leidend zijn. Vergelijkbaar met de interactieve werkgroepen. Kenmerkend is de interactie en de mate waarin de docent de cursisten betrokken houdt (engagement). Dit heb ik zelf meerdere malen mogen ervaren door het volgen van een live online learning event waarbij de trainer gecertificeerd was in online lesgeven.

Wanneer zet je welke vorm van online leren in?
Webinars zijn handig voor het delen van informatie aan een grote groep mensen waarbij geen interactie nodig is. Het zou beter zijn om webinars vooraf op te kunnen nemen en te editen. Dan heb je een beter eindproduct en is het te bekijken wanneer je wilt.
Live online is zinvol in te zetten als je echt interactie wilt, om uitleg of context te geven, samen te sparren, ergens aan te werken of te oefenen. Maar dit zal alleen goed werken als de docent goed live online kan faciliteren. Eens of oneens? – Christiaan van Bueren

Christiaan van Bueren is oprichter van de startup EduParc. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in verschillende (directie)functies in o.a. de uitgeef- en opleidingswereld.