Gebruiksvoorwaarden

Door zich toegang te verschaffen tot de website www.eduparc.nl (en gelieerde websites), (de “website”) of op welke wijze dan ook toegang krijgt tot de (voorgestelde) diensten van Eduparc (de “Gebruiker”), gaat de Gebruiker onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Eduparc is gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Door acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt de Gebruiker ook alle toekomstig versies van deze gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, alle rechten van intellectueel eigendom (waaronder o.a. alle specificaties, methoden, technologie, octrooien, auteursrechten, merkrechten, handelsgeheimen, vormgeving, afbeeldingen, handelsnamen, domeinnamen, (inhoud van) websites, e-mailadressen, etc.) berust bij EduParc of haar licentiegevers.

EduParc heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op deze website met betrekking tot docenten, cursisten en bedrijven is echter afkomstig van de docenten, cursisten en bedrijven zelf. Deze aanbieders zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Op deze Gebruiksvoorwaarden, de website(s) en de privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de rechtbank te Utrecht de bevoegde rechter.

 

Privacy Verklaring

EduParc heeft een privacy verklaring opgesteld omdat wij belang hechten aan uw privacy. Eduparc zal als volgt omgaan met de uw persoonlijke informatie met betrekking tot de website www.eduparc.nl.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van deze website. Daarom is de bescherming van persoonsgegevens bij de uitvoering van onze activiteiten zeer belangrijk. Deze persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Geen enkele systeem -en data transmissie over het internet kan echter volledig beveiligd worden. Bijgevolg is het voor ons onmogelijk de veiligheid van de door u verstrekte gegevens te garanderen of te beschermen en doet u dit op eigen risico. Wanneer u onze website bezoekt en persoonlijk identificeerbare informatie inbrengt, hebt u op elk moment het recht om deze informatie te laten verwijderen door contact op te nemen met EduParc.

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om u gericht te informeren over de diensten die voor u interessant kunnen zijn. Stelt u geen prijs meer op deze informatie, dan kunt u dit schriftelijk (ook per e-mail) kenbaar maken aan ons.

Ontvangt u de nieuwsbrief van EduParc en wilt u uw gegevens wijzigen of de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan op de wijzig- of afmeldlink in de nieuwsbrief. U kunt ook uw verzoek per e-mail sturen naar info@eduparc.nl.

 

Het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie, die het voor ons (en onze partner) mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om individuele personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn of haar computer zo instellen, dat er geen cookies worden geaccepteerd.

EduParc Cookie Policy

Links naar sites van derden

Onze site bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy gedragscode, noch de inhoud, van deze websites.

 

Contact opnemen met de Eduparc

Indien u vragen heeft over de website, deze privacy verklaring of de gebruiksvoorwaarden, dan kunt u contact opnemen met: Info@eduparc.nl